Steun DCGF

Is uw gift aftrekbaar voor de belastingen?

De DGCF heeft voor de Belastingdienst de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN is 860348428.

Lees meer over de regels op de website van de Belastingdienst: Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?

Periodiek schenken met een onderhandse akte

Leg uw periodieke gift (vanaf € 90 per jaar) voor vijf jaar vast in een onderhandse akte. Dan geniet u optimaal van de fiscale voordelen. Een notariële akte is hiervoor niet meer nodig.

Bereken hier uw belastingvoordeel met de de DGCF rekenmodule.

Vul onderstaand formulier (online) in en stuur het ongefrankeerd op aan:

Dutch Golden Collection Foundation
Van Galenstraat 6A
2518 EP, 's-Gravenhage.

Na registratie sturen wij u één exemplaar van de akte retour voor uw belastingadministratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen.

Download formulieren

Betalingsvolmacht; Periodieke gift in geld; Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst; Periodieke gift in geld; Exemplaar voor de schenker

Contact

+31 654 72 44 66  | E info@dutchgoldencollection.nl

DGCF locatie Nederland
Van Galenstraat 6A
2518 EP  Den Haag

Bank: NL31 INGB 0007 5805 94
KvK: 75638770
RSIN: 860348428

Privacy policy

© Copyright Dutch Golden Collection Foundation