Steun DCGF

Bijzondere schenkingen

Geef een Vriendschap of Boezemvriendschap cadeau

U kunt uw vriend of vriendin ook Vriend of Boezemvriend van de DGCF maken. Mail hiervoor naar vrienden@dutchgoldencollection.nl.

Een cadeaulidmaatschap loopt automatisch af na één kalenderjaar. Opzeggen is dus niet nodig.

Fonds op naam

Geeft u uw substantiële schenking graag een persoonlijke invulling? Dat kan met een fonds op naam.

U bepaalt zelf de doelstelling van uw fonds. U kunt bijdragen aan bijvoorbeeld innovatieve instrumenten en apparatuur, huur van werkruimtes, cd-opnames of video-producties, internationale tournees met orkesten, nieuwe compositieopdrachten, ontwapenende educatieve projecten en PR, maar ook een prijs voor jong talent instellen.

Ook in de keuze van de naam van uw fonds bent u vrij. Een fonds op naam kunt u oprichten als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare, of na uw eigen overlijden door het in uw testament op te nemen.

Een fonds op naam bouwt u op in ten minste vijf jaar, door jaarlijks minimaal € 10.000 in te leggen, of in één keer het hele bedrag. In beide gevallen ontvangt u aanzienlijk belastingvoordeel. De DGCF zorgt voor dat het geld wordt besteed aan uw specifieke doel en zorgt voor het administratieve gedeelte, inclusief de afhandeling door de notaris.

Graag bespreken we persoonlijk met u wat er mogelijk is en hoe u betrokken wil zijn.

Nalatenschap

U kunt ons helpen om de toekomst van de DGCF zeker stellen en datgene waar de DGCF voor staat in stand te houden. Samen geven we onze boodschap en ontwikkelingen door aan volgende generaties. U kunt deze bijdrage leveren door de DGCF op te nemen in uw testament, waarbij u kunt kiezen tussen een legaat en een erfstelling.

Legaat

U kunt de DGCF opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de DGCF een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.

(Mede-)erfstelling

U kunt de DGCF ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u de DGCF, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

Vrijstelling successierecht

De DGCF is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van successierecht. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het muziekpodium. Het is dan ook profijtelijk om uw bijdrage aan de toekomst van de DGCF nu reeds vast te leggen.

Meer weten?

Wij bespreken graag met u de verschillende vormen van schenken. Neem contact op met onze directeur Konstantyn Napolov, via directeur@dutchgoldencollection.nl of +31 (0) 654 72 44 66.

Contact

+31 654 72 44 66  | E info@dutchgoldencollection.nl

DGCF locatie Nederland
Van Galenstraat 6A
2518 EP  Den Haag

Bank: NL31 INGB 0007 5805 94
KvK: 75638770
RSIN: 860348428

Privacy policy

© Copyright Dutch Golden Collection Foundation