DGCF

Doneren & Vriend worden


Vanuit voortschrijdend inzicht heeft het idee voor een Music Club zich rondom de DGCF ontwikkeld: als vorm van 'hedendaags mecenaat' en permanent en continu platform support. Een groep van geïnteresseerden verbindt zich voor een langere periode aan deze Music Club welke een compleet inzicht biedt in de veelzijdigheid van de stichting. Men kan vriend van de DGCF worden door jaarlijks, per kwartaal of maandelijks een bedrag over te maken. 


Er zijn een tweetal mogelijkheden om vriend te worden van de DGCF: 

  • 'Netwerk': Het netwerk van de stichting bestaat uit personen of instanties die in directe of indirecte zin de doelstellingen vanuit inhoudelijk perspectief ondersteunen en betrokken zijn bij het realiseren van de DGCF en diens nieuwe muziek producties. De DGCF verbindt op deze wijze zijn netwerk in binnen- en buitenland; dit is het inhoudelijk basisprincipe van de stichting.
  • 'Participanten': De participanten van de Music Club genereren, op basis van een vast maandelijks bedrag, tezamen een fonds van waaruit nieuwe muziekproducties kunnen worden gerealiseerd.

    De DGCF creëert op deze wijze een mate van 'zelfvoorzienendheid' en additionele inkomsten; dit is het zakelijke basisprincipe van de DGCF. 


    De vrienden van de DGCF worden uitgenodigd voor nagenoeg alle optredens en evenementen van de DGCF artiesten en voor alle belangrijke gebeurtenissen.


    Voor meer informatie u kunt met ons contact opnemen.


ONLINE DONEREN

 

Contact informatie

+31 654 72 44 66  | E info@dutchgoldencollection.nl

DGCF locatie Nederland
Van Galenstraat 6A
2518 EP  Den Haag

Bankrekeningnummer: NL31 INGB 0007 5805 94
KvK: 75638770
RSIN: 860348428

Privacy Policy

© Copyright Dutch Golden Collection Foundation